Články v němčině a angličtině naleznete zde. Pro zvětšení článků na ně klikněte.

Tribuna komorní písně v novém hávu

Již po desáté se v loňském roce konal v Plzni festival Tribuna komorní písně, který ve svém úzkém zaměření k písňové oblasti vážné hudby nemá v českých zemích obdobného partnera. (...)

Prostor dostali především pěvci a pěvkyně mladších generací. Festival nepřipouští zařazování operních ani oratorních árií, komorní píseň pak předurčuje a vymezuje interpretační specifika, která museli respektovat všichni protagonisté. Nevítězí zde velké, hřmotné hlasy, nýbrž schopnost zpěváka vcítit se do poetického textu a podle obsahu modulovat svůj hlas, stejně tak dovednost jeho instrumentálního partnera podpořit křehkým doprovodem jemné nuance psychologismu komorní vokální miniatury. (...)

Festival měl pak i svůj skvělý závěr, když zde na sebe upozornila svým vznešeným měkkým sopránem Gabriela Pechmannová a její tónově nesmírně kultivovaná klavírní partnerka Zdeňka Ledvinová. Souznění jejich hudebních duší přineslo i tady sladké ovoce. Ve výběru z Pěti písní na Komenského texty Iši Krejčího jsme si mohli vzpomenout na moudrost autorovy Shakespearovské opery Pozdvižení v Efesu, podlehli jsme kouzlu zemitě vyjádřených řeckých lidových písní Maurice Ravela a v duchu jsme se pak při poslechu velebně podaných písní Richarda Wagnera s lítostí autorovi omlouvali, že na jeho opery nám prostě zbývá málo času. Projev G. Pechmannové je nadto zbaven teatrálních gest, což působí na písňovém večeru velmi kultivovaně. (...)

Jiří Bezděk, Hudební rozhledy 02/2011


Gabriela Pechmannová si neumí život bez hudby představit - rozhovor pro Český rozhlas Plzeň (součástí je zvukový záznam interview pro ČRo Plzeň, které bylo poskytnuto před Vánoci 2008).


Klikněte pro přečtení

Plzeňský deník


Klikněte pro přečtení

Plzeňský deník


Klikněte pro přečtení

Plzeňský deníkPlzeňský deník


přeloženo z němčiny

(...) Úvod (koncertu) tvořila jedna známá árie ze Smetanovy "Prodané nevěsty" v originálním textu. Potom následovala typicky česká, jednou plná temperamentu, potom zase tklivá Sonáta pro flétnu a klavír od Bohuslava Martinů a nakonec od Dvořáka jako třetího Čecha známá árie z opery Rusalka. Do té doby skvoucí mladá sopranistka naplnila mocným objemem svého jasného hlasu celou Brunnenhalle, citlivě doprovázena klavíristou Karlíčkem. (...) Ještě jednou se návštěvníci museli držet, aby nezpívali s sebou v následující sopránové árii "Una voce poco fa" z Rossiniho Lazebníka sevillského. (...)

Sopranistka Gabriela Pechmannová z Plzně vystupovala na mnoha koncertech v Čechách a nahrála několik CD. V roce 2006 se účastnila mistrovského kursu Petera Schreiera ve Výmaru. Poptávka po ní je po celé Evropě. (...)

Ulrich Kocher, Stetten-Nachrichten, číslo 23 - březen 2007

přeloženo z němčiny

(...) Poté příhodně: árie Georga Friedricha Händela "Lascia ch'io pianga" z "Rinalda", kterou sopranistka Gabriela Pechmannová nevšedně procítila a podtrhla svým zpěvem sarabandový rytmus. (...)

S jiskřivostí a vtipem interpretovala Gabriela Pechmannová poté "Una voce poco fa" z "Il barbiere di Siviglia" od Gioacchina Rossiniho (...).

Po přestávce nabídla Gabriela Pechmannová k poslechu české skladatele: árii z Rusalky od Antonína Dvořáka, zazpívanou vřele a se silným výrazem, a árii z Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany podanou s důraznou vášnivostí. V obou případech uchvátila Pechmannová bohatstvím barevných odstínů svého hlasu. (...)

Ralf Snurawa, Hohenloher Tagblatt 10. ledna 2007


Plzeňský deník


Jméno této umělecké osobnosti se teprve pozvolna dostává do povědomí odborné veřejnosti; zdá se však, že velmi úspěšně. Lépe informované bude patrně odborné publikum v Plzni, odkud Gabriela Pechmannová pochází. Zde také pod vedením profesorky Ludmily Kotnauerové zahájila svoji uměleckou kariéru. V současné době koncertuje nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V pondělí 24. dubna měli možnost ocenit pěvecké kvality Gabriely Pechmannové i pražští posluchači. Sál Martinů Lichtenštejnského paláce patřil v tento večer zcela jejímu umění, které podpořil svým doprovodem vynikající klavírista Maxim Averkiev.

První část programu byla věnována přednesu písní B. Martinů, P. Ebena, A. Dvořáka, J. Masseneta a ruských autorů A. S. Dargomyžského a A. G. Rubinštejna. Po českých písních bylo velmi vkusně zařazeno klavírní sólo M. Averkieva - virtuózní Preludium č. 12 Ohňostroj od Clauda Debussyho.

Pechmannová zaujala hned po prvních tónech především velikostí svého hlasu; velmi muzikálně jej však koordinovala s dynamickými potřebami interpretovaných písní. Její nepochybnou předností byly extrémní dynamické polohy - mohutná, avšak volná a široká fortissima a naopak velmi barevná a znělá pianissima. Méně přesvědčivé se zdály být střední dynamické plochy, zejména v extrémních melodických polohách a pohyblivějších pasážích. Přesto však Pechmannová strhla posluchače svým obdivuhodně vyspělým uměleckým projevem.

Součástí tohoto koncertu byl také křest profilového CD Gabriely Pechmannové. Hudební režísér nahrávky, pan Jaroslav Krček, se ujal slavnostního slova, představil publiku hlasovou poradkyni pěvkyně - paní Ludmilu Kotnauerovou a mimo jiné prozradil, že proces vzniku nového CD byla pro něj záležitost neobyčejně radostná a podnětná.

Ještě nevyvanula vůně šampaňského a už zazněly tóny druhé poloviny slavnostního večera. Pechmannová se v ní představila jako pěvkyně oratorních a operních děl (A. Vivaldiho, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Ponchielliho a G. Rossiniho). Po árii Vitellie z Mozartovy opery La clemenza di Tito mohlo publikum opět ocenit brilantní hru M. Averkieva, který přednesl první větu z Mozartovy Sonáty C dur (KV 309).

Gabriela Pechmannová v této části koncertu přesvědčila, že její pěveckou doménou jsou především operní díla. V oratorních áriích z období baroka by se jistě dalo uplatnit více stylovosti projevu, ale operní árie byly skutečným vrcholem večera. Výjimečné hlasové předpoklady a velký pěvecký talent Gabriely Pechmannové, to vše jsou výborné předpoklady pro její další umělecký vývoj. Buïme tedy jeho svědky i na dalších pěveckých recitálech této nadějné sopranistky.

Jiřina Marešová, Hudební rozhledy 06/2006