Gabriela Pechmannová se narodila v Plzni. Na zdejší konzervatoři vystudovala nejprve klavír. Ihned po ukončení studia byla přizvána do pedagogického sboru konzervatoře. Současně začala se studiem zpěvu u renomované profesorky Ludmily Kotnauerové. Po druhém úspěšném absolutoriu pokračovala ve svém pedagogickém působení, tentokrát především při pěveckém oddělení konzervatoře.

Doma i v zahraničí se zúčastnila řady mistrovských kursů, např.: Roman Janál (Praha), Dagmar Pecková (Praha), Ivan Kusnjer (Praha), Magdalena Hajóssyová (Bratislava), Mya Besselink (Maastricht), Renate Ackermann (München). Cenné inspirace získala při opakovaných setkáních s profesorem Peterem Schreierem (Weimar, Dresden).

Svoji pěveckou kariéru zahájila jako koncertní pěvkyně. Pravidelně vystupuje v České republice. Kromě toho je zvána ke koncertům v zahraničí (Nizozemí, Francie, Německo, Itálie, Rakousko, Polsko).

Obsáhlý repertoár pěvkyně zahrnuje nejvýznamnější operní literaturu počínaje barokem až do 20. století (W.A. Mozart – Titus, Don Giovanni, G. Verdi - La forza del destino, Othello, P. Mascagni – La cavalleria rusticana, G. Puccini – Tosca, A. Ponchielli – La Gioconda, C. M. von Weber – Freischütz, R. Wagner – Tannhäuser, A. Dvořák – Rusalka, Čert a Káča, Armida, B. Smetana – Prodaná nevěsta, Libuše, Dalibor, L. Janáček – Jenůfa).

Věnuje se rovněž interpretaci duchovní hudby (mše, oratoria, kantáty J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. Haydna, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, A. Dvořáka) a písní.

V současné době spolupracuje pěvkyně s profesorkou Renate Ackermann, emeritní docentkou z Bayerische Theaterakademie August Everding v Mnichově.